Tre små leksaker/ pedagogiska redskap.MP3-spelare
Lila, grön och rosa.Tre små sötnosar har landat här hemma. Varsin till de stora barnen och en till mig. Bra till sagor för barnen innan läggdags, men även i bilen. Själv tänkte jag använda min vid de tillfällen jag kvällspromenerar utan sällskap.

Så har jag en liten baktanke med den. De sista 10 åren har svenska barns hörförståelse minskat drastiskt och resultaten på de nationella proven blir bara sämre och sämre. Barn idag blir ständigt servade med visuella intryck och blir lata i tanken. För att bli bra på att förstå det som berättas för en måste man träna på det. Något som faktiskt förvånar mig är att skolorna och lärarna inte läser in lärobokstexter på mp3 eller cd som komplement till de skrivna texterna. Under mina skolår har jag bara stött på en lärare som gjort detta. Alla barn har olika sätt att lära sig och vissa barn har svårt att koncentrera sig på textens innehåll när de lägger all energi på att läsa orden.

Sagor läser vi dagligen för barnen och för Matilda läser vi även kapitelböcker utan bilder. Men nu kan de även lyssna själva när vi inte har tid och utan att bråka vid cd-spelare om att de vill höra olika sagor :o). Barnen och vi frälsta :o)!!

You may also like

1 comment

Kommentera